Vindkraft nyheter 2016/01

Detta är Tuulivoima-Kansalaisyhdistys Rys (Vindkraft-Medborgarförening Rf) sammandrag av nyheter avsett för beslutsfattare och påverkare.

Vi svarar gärna på frågor och ställer till buds information. Nedan kontaktinformation och hänvisningar för denna bulletin. Tyvärr har vi inte resurser att att översätta alla texter vi hänvisar till men vi hoppas ni kan få lokal hjälp om det är något som speciellt intresserar er.

Mikäli haluat lukea uutiset suomeksi (TVKY: Tuulivoimauutiset 2016/01)

1) MÅLSÄTTNINGEN FÖR FÖRNYBAR ENERGI OCH STÖDFORMERNA.

Finland nådde målsättningen för EUs krav på förnybar energi redan 2014, 6 ÅR I FÖRVÄG (TVKY: Suomi täytti tavoitteet etuajassa)

Det är ingen brådska med nya stöd/subventionspaket utan nu vore det på plats med time-out (EK: Aikalisä)

Finlands regering förbereder trots detta nya stödpaket utan att veta vad målsättningen är (Energiauutiset)

Hur kan man nå regeringsprogrammets målsättning på energisektorn? (Filmserie)

Tidigare uppskattningar av elprisets utveckling har misslyckats totalt och kostnadsberäkningarna för subventioner är helt felaktiga. Uppskattningarna är inte trovärdiga nu heller (TVKY: Sähkön hinnan ennusteet)

2. INVESTERINGARNA I VIND- OCH SOLKRAFT HELT BEROENDE AV SUBVENTIONER
Investeringar i vindkraft, soel och andra förnybara energiformer har i Europa rasat nästan 60% på några år (TVKY: Tuuli- ja aurinkoinvestoinnit)

Tuuliwatti Oy, som är det största vindkraftsbolaget i Finland producerade år 2015 cirka 0,2% av landets energi och fick för det nästan 60 miljoner Euro i subventioner för den el bolaget producerade (TVKY: Tuuliwatille lähes 60 miljoonaa)

IKEA river ett existerande vindkraftsområde som togs i bruk 2009 och bygger nya kraftverk som därmed kommer i åtnyttjande av generösa subventioner (TVKY: Ikealle tukipuisto Suomeen)

3. PRODUKTIONEN AV VINDKRAFT SVEK TOTALT UNDER FROSTDAGARNA.
Kring nyår nådde elkonsumtionen nya rekordnivåer men produktionen av el genom vindkraft svek totalt (Jukka Leskelä: Energiateollisuus)

Vindkraften stelnar då det är smällkallt (Helsingin Sanomat)

Under de kallaste dagarna var det största bolagets produktion negativ (TVKY: Tuuliwatin minituotanto)

Elkonsumtionen och vindkraftsproduktionen under decemberveckor 2015 i Finland (TVKY: Tuotanto ja kulutus)

Även på nordisk nivå kollapsade produktionen till en nivå om 7% av kapaciteten (TVKY: Pohjoismaat)

Eija-Riita Korhola analyserar vindkraftens förmåg att producera el då den mest behövs (Eija-Riitta Korhola)

Iltasanomat:  Entusiasmen för vindkraft har lett till ettallvarligt hot för försörningstryggheten (Iltasanomat)

Talouselämä: Vargavintern avslöjar avslöjar svagheterna i Finlands elsystem (Talouselämä)

Soininvaara:  Subventionsnivån blev alldeles för hög. Det duger inte med förklaringen att man inte kunde förutspå priset på el och sålunda hur subventionerna rusade i höjden (Soininvaara: Tuulivoiman syöttötariffi)

4. VINDKRAFT, NATUR OCH TURISM

År 2015   vetenskapsredaktör Joni Kaaro skriver om miljö- och naturaffärers bieffekter:
Enligt Skogsforskningsinstitutets ( METLA ) undersökning är det framförallt orörd natur som lockar turister/, detta syns i hur de förhåller sig till vindkraftsområden (TVKY: Metla)

Några av världens största vindkraftverk byggs i Finland. Bilder och videor av kraftverk i Finland (TVKY: Valokuvia ja videoita suomalaisista tuulivoimaloista)

Naturinventerare berättar om vindkraftsindustrins situation och om traditionella miljöorganisationer i Finland (Tripodien aika: Helsinki-syndrooma)

Vänligen besvara gallupp om landskapsbilden (TVKY: Maisemakysely)

5. KRAFTVERKSINDUSTRINS INTRESSANTA BRUK OCH SEDER.
Energiverket misstänker konsultbolag för bedrägeri i samband med inmattningstariffer (Turun Sanomat)

Svenskt vindkraftsbolag hotar finska medborgare med dyra rättegångskostnader (YLE), (Iltalehti)

Lobbningsorganistaion som representerar miljardbusiness hindrade representant för medborgarföreningen att närvara vid informationstillfälle (Turun sanomat)

6. VINDKRAFTENS SÄKERHET
Hösten 2015 inträffade flera allvarliga olyckor med vindkraft, exempel från Sverige och Danmark: stora kraftverk rasade under slutet av året. (TVKY: Sverige), (TVKY: Danmark)

I januari filmades en olycka (Youtube)

Vindkraftsolycksstatistik (Caithness Windfarms: Accident statistics)

7. UPP I RÖK, VÄRLDENS MEST OMFATTANDE UNDERSÖKNING RÖRANDE FASTIGHETERS VÄRDE
En undersökning utförd av London School of Economics år 2015 bevisar att vindkraftverk sänker fastigheters värden.

Vetenskaplig publikation (London School of Economics

Omfattande undersökningsrapport (Spatial Economics Researc Centre)

8. HÅLL DIG UNDERRÄTTAD OM VINDKRAFTENS UTVECKLING I FINLAND

Läs om VINDKRAFT-MEDBORGARFÖRENINGEN Rf nyheter på Twitter (Twitter:Tuulivoima_KY)

Läs bloggar och nyheter om vindkraft på ( TVKY:Uutisvirta)

Med vänlig hälsning,

Vindkraft-Medborgarförening information

Epost:                       tvky.tiedottaminen@gmail.com      
Sekreterare:              sihteeri.tvky@gmail.com
www:                       http://tvky.info/
Nyheter:                   http://tvky.blogspot.fi/
Twitter:                    https://twitter.com/Tuulivoima_KY
Facebook:                https://www.facebook.com/tuulivoimakeskustelu
Telefon:                   +358 46 939 1906
Upptäcker du något fel i materialet, vänligen meddela oss så undersöker vi saken

Om du anser att det fattas aktuell, relevant information, meddela oss, vi tar gärna emot tips.

Besök  http://goo.gl/forms/jf5JdR9MLB här kan du både annullera din egen adress eller lägga till adresser på personer du trorvore intresserade av denna bulletin

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti