Ilmajoen kuntalaisaloite

Ilmajoen Kuntalaisaloite                                                                                     
Ilmajoen rakennuslautakunnalle
Ilmajoen kunnanhallitukselle
Ilmajoen kunnanvaltuustolle

Tuulivoimaloiden rakentamiselle suojaetäisyydet vakituiseen asutukseen nähden
Ilmajoella ollaan käynnistämässä useita tuulivoimalahankkeita, jotka sijoittuvat vakituisen asutuksen läheisyyteen ja joissa voimalan etäisyys lähimpään vakituisesti asuttuun rakennukseen on alle kilometri. Sosiaali- ja terveysministeriö on omissa tuulivoimaa koskevissa suosituksissaan määritellyt, että suotavin etäisyys tuulivoimarakentamiselle olisi vähintään kaksi kilometriä muun muassa meluvaikutusten vuoksi.

Suomessa on viime vuosina rakennettu runsaasti tuulivoimaloita. Julkisuudessa on paljon keskusteltu voimaloiden melun aiheuttamista vaikutuksista ihmisten terveyteen. Terveysvaikutuksia on tutkittukin ja melun kielteiset vaikutukset ovat nousseet esiin. Pitkäkestoisella melulla on todettu olevan haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen.

Tuulivoimaloiden tehokkuus on kasvanut 1-2 megawatin tehoisista voimaloista ylöspäin. Ilmajoella Santavuorella on 3,3 megawatin tehoisia voimaloita. Tästä syystä Ilmajoella on tarpeen ottaa käyttöön jopa sosiaali- ja terveysministeriötä tiukempi linja, joka huomioi tuulivoimaloiden mahdollisen tehonkasvun ja siitä aiheutuvat melu- ja muut vaikutukset asuinympäristölle ja asukkaille.

Ilmajoella on tuulivoimalarakentamista suunniteltu asuinalueiden läheisyyteen. Myös Ilmajoen asukasluvun ja tulevaisuuden kehityksen kannalta on tärkeää, että tuulivoimarakentaminen ei sijoitu liian lähelle asuntoalueita.

Siksi me allekirjoittaneet Ilmajoen kunnan asukkaat esitämme, että kunta muuttaa omia tuulivoimalarakentamista koskevia ja siihen vaikuttavia kaavoitus- ja rakennusmääräyksiään niin, että tuulivoimaloiden rakentamisen suojaetäisyydeksi määritellään vähintään kolme kilometriä lähimpään vakituiseen asutukseen nähden. Myös vapaa-ajan asuntoihin olisi huomioitava Sos.- ja terveysministeriön suosittamat suojaetäisyydet.

Samalla esitämme, että Ilmajoen kunta, sen virkamiehet ja luottamushenkilöt pyrkivät kaikin keinoin vaikuttamaan siihen, että vastaava suojaetäisyysmääritelmä (3 km) suhteessa vakituiseen asutukseen tulisi osaksi niin maakunnallista kuin valtakunnallista kaavoitus- ja rakentamislainsäädäntöä.
Ilmajoella 09.06.2016
_______________________________             _________________________________
Helena Rahkola                                                 Jaana Koivuluoma
Suomisentie 36                                                  Laitilantie 21 as 2
60800 Ilmajoki                                                    61340 Nopankylä                        Nimilistoja 142
puh. 0500120619                                               puh. 0408276177                         Allekirj. 1627 kplEi kommentteja:

Lähetä kommentti