Tuulivoimahankkeiden epäselvyydet

Suomessa on ollut viime vuosina liikkeellä noin 300 - 500 kappaletta tuulivoimahankkeita (Suomen tuulivoimayhdistys: Hankelista). Yksittäisestä tuulivoimahankkeesta on valtion anteliaan yritystukijärjestelmän vuoksi ollut mahdollista saada miljoonien eurojen voitot (Talouselämä 7.9.2015), (TV-KY: Tuuliwatille lähes 60 miljoonaa yritystukia vuonna 2015). Tuulivoimayhtiöt ovat avoimesti kertoneet saavansa yksittäisestä tuulivoimahankkeista jopa kymmenien miljoonien eurojen voitot (Helsingin Sanomat: 19.6.2015 Tuulivoiman kultapossukerhon pitää tulla mukaan säästötalkoisiin), (CPC Finland: Vastaus valtuustoaloitteeseen: 11,24 miljoonaa € yhteisöveroa tarkoittaisi 56,2 miljoonaa € voittoa).

Antelias yritystukijärjestelmä sai aikaan kilpajuoksun pääsystä tukijärjestelmän piiriin (Tuuliryntäys).

Tuulivoimahankkeeseen liittyviä taloudellisia etuja
 • Kiinteistövero 
  • Edunsaaja: kunta
 • Yhteisövero
  • Edunsaaja: Valtio noin 70% ja kunta tai kaupunki noin 30%
  • Yhteisöveroa ei ole toteutunut, mutta niitä luvattu valtiolle tyypillisesti 1 000 000 euroa voimalan elinkaaren aikana josta kolmannes tuloutuisi kunnalle (CPC Finland: Vastaus valtuustoaloitteeseen: 11,24 miljoonaa € yhteisöveroa tarkoittaisi 56,2 miljoonaa € voittoa). Tarkoittaisi kymmenen voimalan kohdalla valtiolle 10 miljoonaa yhteisöveroa josta kunnan osuus olisi reilut 3 miljoonaa euroa.
   • Näin suuria tuloja ei ole raportoitu missään ja on epäselvää onko lupaus tehty päättäjien harhauttamiseksi.
 • Maanvuokratulot
  • Edunsaaja: yleensä yksityinen maanomistaja tai kunta 
   • Päättäjät läheisissä kytköksissä maanomistajiin, joskus samoja henkilöitä. Toisinaan tuulivoimahanke on yhteishanke usean kunnan alueilla ja yhden kunnan päättäjä on edunsaajana maanvuokratuloissa toisen kunnan puolelta.
  • Tyypillisesti tuloa 5000 - 35 000 euroa/vuodessa yhtä tuulivoimalaa kohden (Yleisradio MOT)
  • Tuulivoimalan ympärille jaetaan toisinaan vuokratuloja esimerkiksi 500 metrin säteellä voimalasta
 • Rakennusvaihe
  • Soraurakat, maanrakennustyöt, kuljetusyritykset 
   • Esimerkkiprojektissa kerrottu 18 000 m3 / 27 000 tonnia sepelinlouhintaa yhdeksän voimalan alueelle: 2000 m3 turbiinia kohden
    • Kysymys on usean sadan tuhannen euron liikevaihdosta kivimurskeen toimittavalle yritykselle. Esimerkkilaskutoimitus: 27 000 tonnia x 7,5 euroa/tonni = 200 000 euroa
  • Betonia tarvitaan noin 600 m3 / tuulivoimala
   • Esimerkiksi 100 €/m3 x 600 m3 = 60 000 euroa eli kymmenen voimalan alueesta betoniyritykselle noin 600 000 euroa liikevaihtoa.
  • Majoitustoiminta, catering-palvelut
   • Edunsaaja: turbiinin lähistöllä rakennusmiehille majoituksen tarjoava taho
    • Usein hankkeissa käytetään vanhaa kyläkoulua, nuorisoseuran taloa, keilahallia tai vastaavaa tilaa jonka omistaja saattaa vaihtua kun tuulivoimahanke tulee ajankohtaiseksi
   • Esimerkiksi 7500 yöpymistä (30 henkilöä töissä ja 250 yöpymistä per henkilö) tuulivoimarakentamisessa tuottaa usean sadan tuhannen euron liikevaihdon majoitustoiminnasta
 • Osakkuus tuulivoimayhtiössä:
  • Edunsaaja: joille osakkuutta tarjotaan
 • Sekalainen rahanjako
  • Suurin yksittäinen tiedossani oleva tuulivoiman yhteydessä tarjottu lahjuspaketti on arvoltaan 1 400 000 euroa ja toiseksi suurin hieman alle miljoona euroa
  • Paikalliselle kyläseuralle, säätiölle tai yhteisölle esimerkiksi 100 000 euroa, 120 000 euroa tai 350 000 euroa jos tuulivoimahanke saa rakennusluvan
  • Kunnan kouluun luokkahuoneita tai maalämpöpumppu jos tuulivoimahankkeen valitukset katoavat
  • Kunnalle 250 000 euroa  jos tuulivoimahankkeen valitukset katoavat
  • Kunnalle pyörätie tai jonkun tien kunnostus
  • Hallinto-oikeuteen valittajalle 20 000 euroa jos valitus vedetään pois
  • Metsästysseuralle hirvitornit, kylälle uimaranta, järven hapetus, kalayhdistykselle 10 000 euroa kalanhoitorahaa jos tuulivoimahanke saa rakennusluvan
  • Lähiasukkaalle haittakorvauksia rahana, aurinkopaneelit, laajakaistayhteydet jos tuulivoimahanke saa rakennusluvan
  • Lähiasukkaalle uusi kesämökki jos hän ei vastusta hanketta
  • Lähiasukkaalle 75 000 euroa "haittakorvauksia"
  • Lähiasukkaan kiinteistön "vuokraus": jatkuva tulo tuulivoima-alueen elinkaaren ajan
  • Lähiasukkaan kiinteistön ostaminen tuulivoimayhtiön "tutkimuskäyttöön": kiintiestö kärsinyt liian suuren arvomenetyksen

Poimintoja mediasta

Kansainvälisiä esimerkkejä

Kotimaisia
 • Kattiharjun suuren tuulivoimahankkeen yhteydessä Prokon Oy tarjosi Isonkyrön ja Laihian nuorten hyväksi tehtävää työtä kymmenillä tuhansilla euroilla. Aiheesta kirjoitti Pohjankyrö-lehti 22.7.2013.
  • Paikallinen kuntapoliitikko teki aiheesta tutkintapyynnön poliisille koska näki, että kyse on virkamiehen lahjonnasta. Tämän jälkeen tukisummista ei ole puhuttu julkisesti.
 • Siikajoella Varessäikän tuulivoimalaan liittyen NWE Sales tarjoaa 10 000 euron palkkion osuuskunnalle, mikäli rakennuslupa saa lainvoiman. Lisäksi yhtiö tarjoaa muita rahallisia jatkuvia etuja. Osuuskunnan kokouksessa puheenjohtajana toimi sama henkilö, joka toimi myös Siikajoen kunnanhallituksen puheenjohtajana. Voimalan melumalliin voit tutustua täällä ja ympäristölupaan täällä.
 • Siikajoella tuulivoimayhtiö tarjosi rahaa pyörätiehen, mikäli valitukset tuulivoima-alueisiin liittyen vedetään pois: Yleisradio 31.3.2015 ja Siikajokilaakso 31.3.2015.
 • Taaleritehdas -niminen yritys on tarjonnut Posiolla rahaa tuulivoimahankkeeseen liittyen. Lähinnä kesämökkiläisille suunnatussa sopimuksessa arvo on 120 000 euroa sopimuskaudelta.
 • Koulu saa 20 000 euroa maalämpöpumppuun jos tuulivoimahanke toteutuu (Järviseutu 23.7.2015)

  Jääviys- ja esteellisyysepäilyt

  • Pudasjärvellä KHO kaatoi tuulivoimakaavan kaupunginhallituksen puheenjohtajan esteellisyyden vuoksi (Iijokiseutu), (KHO)
  • Siikajoella tuulivoimaan liittyvät kaavoituspäätökset ovat käsiteltävänä hallinto-oikeudessa. Oikeus tutkii päätöksentekijöiden kytkökset tuulivoiman edunsaajiin. Aiheeseen liittyviä dokumentteja esimerkiksi täällä ja täällä.
  • Pohjalainen 31.10.2014: "Kangasniemi: Tuulivoimasta päättävien jääviydet selvitettävä"
  • Kaj Turunen, blogikirjoitus 16.4.2014: "Energiatuet ja korruptio"
  • Taaleritehdas -nimisessä yhtiössä on toiminut Taamir Fareed, joka on Mauri Pekkarisen vävy. Myös tytär Tuulimari Pekkarinen toimii tuulivoima-alalla. Aiheen nosti esiin Eija-Riitta Korhola jolle Pekkarinen vastasi jääviysepäilyihin. Pekkarinen unohti mainita vastauksessaan kytköksistään Iltasanomat 25.3.2015.
  • Jyväskylän tuulivoimakaavaan liittyviä jääviyskysymyksiä käsitellään Hallinto-oikeudessa
  • Merikarvia-lehti 1.4.2015: "Korruptio vaivaa tuulivoimateollisuutta"
  • Useammassa kunnassa päättäjät ovat edunsaajia saman yhtiön tuulivoimahankkeissa eri kunnan alueella
  • Turun Sanomat 10.9.2015: "Hallinto-oikeus kumosi Marttilan tuulivoimakaavan"
   • "Valtuutettu oli vuokrannut merkittävän suuruisen maa-alueen tuulivoimapuiston alueeksi. Lisäksi hänellä oli ollut yhteistyösopimus tuulivoimayhtiön kanssa. Yksi kaavassa osoitetuista tuulivoimaloiden alueista on sijoitettu valtuutetun omistamalle kiinteistölle"

  Yksilöt saavat rahaa ja heitä uhkaillaan

  Avoimen tiedon puute

  • Lappilainen 8.9.2011: "Kemijärvestä tehdään "vispiläkauppaa" kaikessa hiljaisuudessa"
  • Itä-Häme 08/2014: "Sysmän tiedoittaminen tuulivoimalahankkeesta"
   • "Kunta ei ole antanut asukkaille informaatiota hankkeesta"
  • Savon Sanomat 17.10.2014: "Suunnitelmat vastatuulessa"
   • "Paikallisiin asukkaisiin ei ole otettu mitään yhteyttä, kyläläisiltä ei ole kysytty mitään"
  • Luhangassa lähiasukkaat kokivat tuulivoimaloiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvän päätösprosessin salailevana. Kun voimalat paljastuivat rakentamisvaiheessa suunniteltuja huomattavasti korkeammiksi haittavaikutuksineen, niin asukkaat kokivat avoimen tiedon saannin hankkeen eri vaiheista vaikeaksi. Jälkikäteen asukkaat ovat kokeneet melun häiritsevänä ja siitä on valitettu.
  • Kemiönsaaren kunta on salannut osan tuulivoimaloiden melumallinnukseen liittyvistä dokumenteista. Voimalat rakennettaisiin 700 - 1000 metrin päähän asutuksesta. Tuulivoimaloiden aiheuttamia meluongelmia on dokumentoitu ympäri Suomea. Tästä huolimatta kunta salaa osan dokumentaatiosta, jolla potentiaalisia terveysriskejä voisi puolueettomasti arvioida.  
  • Loimaan Alastarolle suunniteltu hanke herättää närää salailun ja sekavien sopimusten vuoksi. Aiheesta uutisoi Maaseudun Tulevaisuus 21.1.2015

  Ei kommentteja:

  Lähetä kommentti