lauantai 5. maaliskuuta 2016

Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa

Ympäristöministeriöltä on ilmestynyt julkaisu Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa  (Ympäristöministeriö 2016/01). Ympäristöministeriö ilmoittaa julkaisun tavoitteena on parantaa tuulivoimarakentamisen suunnitteluun liittyvien selvitysten ja vaikutusten arvioinnin laatua ja siten edistää maisema-arvojen säilymistä. Tuulivoimarakentamisen edellytykset ja reunaehdot määritellään suunnittelussa tapauskohtaisesti alueen maisema-arvot ja muut erityispiirteet huomioon ottaen.

Julkaisussa on paljon hyviä neuvoja kuten miten voimalat näkyvät kymmenien kilometrien päähän (Kuva 1) ja kuinka kuvakulmalla tai objektiivilla voi helposti harhauttaa päättäjää piilottamalla voimalat (Kuva 2, Kuva 3).

Kuva 1: Kuinka kauas maisemavaikutus ulottuu 

Kuva 2: Kuvakulmalla voi helposti harhauttaa päättäjää
Kuva 3: Objektiivin vaikutus kuvasovitteeseen

Julkaisussa on yksi selkeä puute: voimalaksi on otettu 210 metrin korkuiset voimalat ja tuulivoimala oletetaan rakennettavaksi samalle tasolle katsojan kanssa (Ympäristöministeriö 2016/01, sivu 18).

Nyt kuitenkin suunnitellaan muutamien vuosien päästä rakennettavia voimaloita joiden koko on suurempi. Tuulivoimalaitosten koko kasvaa jatkuvasti ja nyt haetaan rakennuslupaa jo noin 240 metrisille voimaloille (Maaningan tuulivoimahanke, Kuusamo). Voimalat rakennetaan käytännössä aina ympäristöä korkeampien mäkien ja kukkuloiden päälle. Ympäristöministeriön ohjeessa on oletettu katselupaikat samalle tasolle voimaloiden perustusten kanssa.

Mikäli voimalat rakennetaan keskimäärin 80 metriä ympäristöä korkeampien mäkien päälle ja voimaloiden korkeus kasvaa 40 metriä, on voimalan pyyhkäisykorkeus 120 metriä korkeampi kuin julkaisun havainnollistuksista käy ilmi. Korkeusero katsojaan nähden onkin 320 metriä Ympäristöministeriön käyttämän 210 metrin sijaan.

Ympäristöministeriö voisi päivittää ohjeen vastaamaan tulevien vuosien kehitystä nykytilan sijaan.

Valokuvia ja videoita rakennetuista tuulivoima-alueista löydät täältä (TVKY: Valokuvia ja videoita suomalaisista tuulivoimaloista).

Linkki tähän uutiseen: http://bit.ly/1QCuAYo

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti