perjantai 5. toukokuuta 2017

Virkamiesraportti lyttää tuulivoimatuen

Tänään julkaistiin raportti tehottomista yritystuista joiden kruunaamaton kuningas on tuulivoiman syöttötariffina tunnettu yritystuki (Valtioneuvosto). Raportin keskeinen päätulos on, että yritystukijärjestelmän painopistettä tulisi siirtää pitkän aikavälin tuottavuutta edistävään suuntaan. Pitkän aikavälin tuottavuutta edistäviä yritystukia ovat tuet, jotka kannustavat yrityksiä kehittämään uutta osaamista ja ottamaan käyttöön edistyksellisimpiä tuotantotapoja ja -välineitä.


Tuulivoiman yritystuki saa raportissa raippaa monella tavalla. Tuulivoimatuki edistää lyhyen tähtäimen tuottavuutta aiheuttaen hetkellisen piikin investoinneissa. Valitettavasti tämäkin rahat valuvat pääosin ulkomaille ja kotimaisuusaste on vähäinen (TVKY, TVKY).

Otteita raportista:
  • "VATT:n tutkijoiden arvion mukaan tuulivoimatuotannon tuki on ollut kallis tukimuoto. Vuonna 2015 tuki oli noin 73 euroa tuulivoimalla tuotettua megawattituntia kohden. 2016 lähtien tuki voi olla enimmillään 53,5 €/MWh"
  • "Tuki saattaa jossain määrin heikentää EU:n päästökaupan ohjausvaikutusta"
  • "Syöttötariffi on ollut suhteellisen kallis tapa vähentää päästöjä niin Suomessa kuin muissa Euroopan maissa. (Ollikka, 2013: Uusiutuvien energiamuotojen tukeminen. KAK, 3/2013)."
  • "Tuki ei edistä yritysten uudistumista. Se kohdistuu vain tietyille toimialoille, joilla se parantaa yritysten kustannuskilpailukykyä, mutta ei lisäarvoon perustuvaa kilpailukykyä. "


Raportin mukaan uusiutuvan energia tuet nousevat yli 300 miljoonaan euroon lähivuosina. Ajatuspaja Liberan mukaan kyseessä on skandaali (Libera).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti