sunnuntai 21. maaliskuuta 2021

Tuulivoimatuet ylittävät 1000 miljardia euroa 2020-luvulla

Tuulivoimalla tuotettiin BP:n maailman kattavimman tilaston mukaan  noin 0,9% maailman primäärienergian kulutuksesta vuonna 2019 (Primäärienergia 162 194 TWh, Tuulisähkö: 1429 TWh). Mutta paljonko tuulivoimaa on tuettu yhteensä globaalisti?

Tuulivoimaa on tuettu yleisesti syöttötariffeilla joiden suuruus vaihtelee eri maissa. Suomessa syöttötariffi on 83,5 €/MWh ja tuulivoimaa tuettiin viime vuonna yli 50 €/MWh markkinahinnan ollessa alhaalla. Monessa maassa syöttötariffien tasot ovat olleet korkeampia kuin Suomessa.

Kun yhdistämme BP:n tuulivoimalla tuotetun sähkön määrän ja haarukoimme syöttötariffin globaalia keskiarvoa 30 €/MWh ... 60 €/MWh väliltä saamme seuraavan tilaston:

Tilastosta näemme että 2000-luvulla tuulivoimaa on tuettu sadoilla miljardeilla euroilla globaalisti. 

  • Mikäli keskimääräinen tuki on ollut 30 €/MWh niin tuen määrä on ollut noin 300 miljardia euroa.
  • Mikäli keskimääräinen tuki on ollut 60 €/MWh tuulivoiman yritystukiin on pumpattu noin 600 miljardia euroa 2000-luvulla.

Eikä tässä vielä kaikki. Sekä Suomessa että muissa maissa on sitouduttu tukemaan tuulivoimaa 2030-luvulle saakka. Uusia tuulivoima tukipaketteja on jälleen syntymässä suuria määriä. Jos oletamme konservatiivisesti, että vuoden 2019 tuet jatkuvat 2020-luvun ajan niin lisätukea on luvattu maksaa 450 - 950 miljardia edellisten päälle.

Yhteensä siis 2000 - 2030 tuulivoimatukien määrä on siis noin 750 - 1500 miljardia euron haarukassa. Voidaan suurella varmuudella sanoa, että 2020-luvulla tuulivoimatuet ylittävät tuhat miljardia euroa globaalisti.

Suomessa vuonna 2020 tuotetusta tuulisähköstä vuonna maksettiin noin 350 miljoonaa euroa suoria yritystukia.

Tuulivoiman arvo putosi viime vuonna Suomessa lähes 20 prosenttia alle pörssihinnan

Viime vuonna tuulivoimalla tuotetun sähkön arvo putosi Suomessa 18% alle keskimääräisen sähköstä maksetun hinnan. Asia käy ilmi yhdistämällä Energiateollisuuden sähködata tuntitasolla Nordpool palvelun sähkön tuntihintaan.


Keskimäärin Suomessa sähkön hinta oli viime vuonna 28,9 €/MWh mutta tuulivoima jäi 23,7 €/MWh tasolle eli 5,1 €/MWh keskimääräisen sähkön markkinahinnan alle. Vertailuna esimerkiksi säädettävissä olevasta vesisähköstä maksettiin keskimäärin 30,1 €/MWh eli hieman markkinahintaa enemmän.

Miksi tuulisähkön arvo putosi? Tuulivoimaa tuetaan syöttötariffilla joka pakottaa tuulisähköä Suomen verkkoon 2000 MW tuulikapasiteetin osalta käytännössä aina kun tuulee. Nämä tuet jatkuvat koko 2020-luvun ja kannibalisoivat markkinaehtoisen tuulivoiman kannattavuutta Suomessa.

Yhdysvalloissa sama kehitys on mennyt pidemmälle. Pahimmilla alueilla tuulisähkön arvo on pudonnut jo yli 40% alle keskimääräisen markkinahinnan (Berkeley raportti, sivu 76). 


Suomessa on rakenteilla noin 2000 MW lisää tuulivoimaa ja lisäksi Olkiluoto 3 todennäköisesti kytketään verkkoon ensi vuonna. Näiden yhdistelmä pudottaa edelleen tuulivoiman markkina-arvoa syvemmälle alle keskimääräisen pörssihinnan. Aalto-yliopiston tutkimuten mukaan Suomen sähköverkkoon mahtuu noin 4000 MW tuulivoimaa (Zakeri, Zakeri).

Kehotamme tuulivoimaan sijoittavia tarkastamaan minkälaisia lupauksia tuotosta heille annetaan. Näyttää todennäköiseltä, että Suomen tuulivoimaan on jo nyt yli-investoitu.

keskiviikko 27. maaliskuuta 2019

Huutokaupan tulokset: vanha tukijärjestelmä 20 kertaa liian suuri

Energiavirasto julkaisi tänään tuulivoiman uuden tukijärjestelmän tulokset verkkosivuillaan. Tulos on mykistävä: viime vuoteen asti rakennetut tuulivoimalat saavat 20 kertaa liian suurta tukea!
Uusi tuulivoiman tuki on keskimäärin 2,58 €/MWh ja tämä maksetaan tilanteissa joissa sähkön markkinahinta on maksimissaan 30 €/MWh. Edellinen tuulivoiman tukijärjestelmä on käytännössä samanlainen mutta tukea maksettiin hurjat 53,5 €/MWh jos sähkön markkinahinta oli maksimissaan 30 €/MWh. Vanhaan mehukkaaseen tuulivoiman tukijärjestelmään päässeet tuulivoimalat saavat hurjaa tukea 12 vuotta tuulivoimalan rakentamisesta eli 2030-luvulle saakka!

Viimeiset vanhaan tuulivoiman tukijärjestelmään päässeet voimala rakennettiin reilu vuosi sitten. Tuulivoimatekniikka ei ole yhdessä vuodessa kehittynyt vaan vanha tukijärjestelmä oli huikeat 2000% liian suuri.

tiistai 1. tammikuuta 2019

Tukihuutokauppa päättyi - missä on tulokset?

Eilen 31.12.2018 päättyi uuden tuulivoiman tukijärjestelmän huutokauppa. Nyt odotellaan tuloksia ketkä pärjäsivät huutokaupassa ja millä hinnoilla veronmaksajat jatkossa tuulivoimasähköä tukevat.


Veronmaksajat tukevat tuulivoimaa rasvaisesti ainakin koko ensi vuosikymmenen. Edellisen syöttötariffina tunnetun tukijärjestelmän tuista on maksamatta vielä pari miljardia. Vanhan syöttötariffijärjestelmän maksut jatkuvat vuoteen 2030 saakka. Nyt huutokaupalla luotavan uuden tukijärjestelmän tuulivoiman yritystuet jatkuvat pitkälle 2030-luvulle saakka.

torstai 20. joulukuuta 2018

Oulun yliopisto: Tuulivoima saa joet sykkimään

Oulun yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan tuulivoiman yleistyminen on muuttanut joen virtausnopeuksia (Oulun yliopisto, Kaleva). Nopeat virtaaman muutokset ve­si­voi­ma­loi­den alapuolisissa jokiuomissa lisääntyneet. Voidaan siis sanoa että tuulivoima saa joet sykkimään.
"Nopea virtaaman muutos joessa on luonnoton ilmiö. Niiden lisääntyminen vaikuttaa jokien ekologiaan, sillä vesieliöstö ei ole sopeutunut näihin nopeisiin virtauksen muutoksiin. Haasteita syntyy myös joen käytettävyyteen, sanoo tutkimuksen päätekijä tohtorikoulutettava Faisal Ashraf (Oulun yliopisto)"

keskiviikko 7. marraskuuta 2018

Nature: tuulivoimalat vaikuttavat petolintujen kautta koko ekosysteemiin

Naturessa julkaistun tutkimukseen mukaan tuulivoimalat aiheuttavat ekosysteemille huomattavasti aiempaa laajempaa haittaa (Nature, Phys.org). Tutkimuksessa todettiin hiirihaukan ja muiden petolintujen määrän olevan neljä kertaa pienempi tuulivoima-alueilla verrattuna vastaavaan luonnonmukaiseen ympäristöön.
Tutkimuksen päähavainto on, että petolintujen pienempi määrä kertautuu ekosysteemiin aiemmin ymmärrettyä laajemmalla vaikutuksella. Kun petolintujen määrä tuulivoimaloiden myötä romahtaa 75%, lisääntyy sen seurauksena saaliseläinten määrä ja vaikutus kertautuu koko ekosysteemiin.

sunnuntai 30. syyskuuta 2018

Tuulivoiman yritystukia maksettu yli 700 miljoonaa, maksamatta kaksi miljardia

Tuulivoiman maksettujen yritystukien määrä on ylittänyt 700 miljoonan euron haamurajan. Energiaviraston laskurista käy ilmi, että tukia on tähän mennessä maksettu 701 456 271,05 €.

Alla olevassa taulukossa tuet on kirjattu yrityskohtaisesti. Ylivoimainen tukikunkkku on Tuuliwatti Oy, joka on saanut tuulivoiman yritystukia yli 218 miljoonaa euroa. Miten paljon tukia on vielä maksamatta? Kukin voimalaitos saa tukea 12 vuoden ajan käynnistymisestään. Laskemalla kunkin voimalan jäljellä olevan tukijakson pituus saamme seuraavan taulukon:Taulukosta on jätetty pois alle viisi miljoonaa euroa tuulivoiman yritystukia saaneet toimijat. Koko taulukon voit ladata täältä.

Tuulivoimatukia on tämän arvion mukaan maksamatta noin kaksi miljardia euroa. Arvion mukaan Tuuliwatti tulee yksinään saamaan noin 667 miljoonan euron yritystuet verovaroista.