tiistai 29. marraskuuta 2016

Sekaannuksia tuulivoiman huutokaupasta

Suomessa on ministeritasoa myöten sekaannusta poistaako huutokauppaamalla määritetty tuulivoiman tukitaso riskin tukijärjestelmän kustannusten kasvulta. Hallitus valmistelee paraikaa uutta tuulivoiman tukijärjestelmää (Valmistelu, Kustannus 840 miljoonaa, Sähkön hinta).

Tuulivoimalla tuotetun sähkön kustannuksen määrää tuotantokustannus. Tämä tuotantokustannus liittyy eniten tuulivoimatekniikan kehitykseen ja pääoman korkotasoihin. Tuotantokustannus ei liity sähkön markkinahintaan juuri millään tavalla.

Parhaalla tavalla huutokaupalla toteutettunakin tuulivoiman kustannus veronmaksajalle on karkeasti tuotantokustannus miinus sähköstä markkinoilta saatu hinta. Jos sähkön markkinahinta on matala, on vaadittava tukitaso aina korkea.

Veronmaksajille koituvien kustannusten kannalta ei ole kovin suurta merkitystä onko kyseessä ns kiinteä (markkinahinnan päälle) tai liukuva preemio (kuten nykyinen syöttötariffi). Jos sähkön markkinahinta on matala, tukitaso nousee kaikilla tavoilla kilpailutettunakin korkeaksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö on määritellyt sähkön markkinahinnan tulevaisuudessa aivan epärealistisen korkeaksi (TVKY). Tämä on tehty siitä syystä, että tukijärjestelmän kustannus veronmaksajille saadaan tällaisella tempulla näyttämään halvemmalta kuin se todellisuudessa tulee olemaan.

Lisää näkökulmia Helsingin Sanomien kirjoitukseen

Helsingin Sanomat kirjoitti tuulivoimaan liittyvistä terveysriskeistä. Muutamia kirjoituksesta puuttuvia näkökulmia:
 • Tieteellisten tutkimusten mukaan tuulivoiman vastustuksen syyt eivät ole itsekkäitä. Merkittäviä syitä vastustamiseen ovat (Wolsink, 2007): 
  • Kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien puute itse päätöksentekoon liittyen
  • Rehellisten maisemakuvausten puute päätöksentekoprosessissa
   • Suomessa Ympäristöministeriön ohjeistus luotiin vasta vuonna 2016 (TVKY) vaikka tuulivoiman hankekehitys kiihtyi vuoden 2008 jälkeen.
 • Tuulivoimaloiden melumallinnuksissa on ongelmia (Meluntorjuntapäivät)
  • Tuulivoiman melumallit ovat tarkkoja vain muutaman sadan metrin etäisyyksillä (Maijala, 2013)
  • Lista Suomen tuulivoimaloiden melumalleista: saman voimalan melupäästö vaihtelee huomattavasti (TVKY)
 • Tuulivoimalan aiheuttama barotrauma hajottaa lepakon keuhkot (TVKY)
 • Tuulivoimalat ovat kasvaneet merkittävästi vuoden 2010 jälkeen (TVKY) joten vanhoja tutkimustuloksia pienillä voimaloilla ei voi suoraan soveltaa moninkertaisiin voimaloihin.
  • Tästä syystä johtopäätökset vuoden 2009 jälkeen käynnistyneen infraäänikeskustelun ja nocebo-ilmiön välillä on hieman hatara. Argumentti on ollut, että suuret voimalat aiheuttavat suuremmat meluongelmat. 


maanantai 28. marraskuuta 2016

TEM sähkön hinta ei tästä maailmasta - tukijärjestelmän kustannusarvio vailla pohjaa

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee uutta tuulivoiman tukijärjestelmää (TVKY). Ministeriö on arvannut sähkön hinnan nousevan rajusti ollen esimerkiksi vuonna 2025 noin 55 - 60 €/MWh (TEM).

Ministeriön hintaennuste ei ole tästä maailmasta. Markkinat ennakoivat sähkön hinnan olevan alle puolet ministeriön lukemista (TVKY).

Vastaavalla tavalla sama ministeriö möhli sähkön hintaennusteet vuonna 2011 jolloin se ennakoi sähkön hinnan säilyvän 45 - 50 €/MWh tasolla (SA.31107 (2011/N)). Todellisuudessa toteuma on ollut viime vuosina noin 30 €/MWh tasolla (Energiavirasto). Virhe sähkön hintaennusteessa on nostanut aiemman syöttötariffin kustannukset moninkertaisiksi.

Kuva: Energiastrategia (TEM)

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ei ole löytänyt Suomesta yhtään sähköalan analyytikkoa, joka allekirjoittaisi TEM:in sähkön hintaennusteet. Ennuste on laadittu jotta tukijärjestelmän kustannukset näyttäisivät matalammilta kuin todellisuus tulee olemaan.

Mikäli uskot TEM:in sähkön hintaennusteeseen niin kannattaa sijoittaa kaikki rahat sähköfutuureihin. Saat yli sadan prosentin tuoton muutamassa vuodessa. Jos jaksat odottaa 2025 asti, saat yli 200% tuoton.

sunnuntai 27. marraskuuta 2016

Hallitukselta 840 miljoonaa tukieuroa uuteen tuulivoiman syöttötariffiin

Hallitus on valmistellut uutta tuulivoiman syöttötariffijärjestelmää. Järjestelmää kutsutaan näennäisesti teknologianeutraaliksi, mutta uusiutuvaa metsähaketta ei huolita järjestelmään mukaan. Työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) saatujen tietojen mukaan kysymyksessä on uusi tuulivoiman tukijärjestelmä.

Uuden syöttötariffijärjestelmän kustannuksiksi tulee alla olevilla oletuksilla 70 miljoonaa euroa vuosittain (Laskutoimitus) eli yhteensä 840 miljoonaan euroa (Laskutoimitus). Kustannus voi nousta myös yli miljardiin euroon jos sähkön markkinahinta toteutuisi markkinoiden ennakoimalla 20-23 €/MWh tasolla (Laskutoimitus).

Uuden tuulivoiman syöttötariffijärjestelmän tiedot:
 • Kesto 12 vuotta
  • Oletamme että uuden tukijärjestelmän ajallinen kesto on sama 12 vuotta kuin aiemmassa tukijärjestelmässä (Energiavirasto: Satu)
 • Kiintiö 2 TWh
  • Mikäli hallituksen kaavailut menevät läpi, uuden tukijärjestelmän piiriin otetaan 2 TWh eli kaksi miljoonaa MWh tuulivoimaa vuosina 2018-2020 (HS 23.11.2016)
 • Sähkön markkinahinta 30 €/MWh
  • Sähkön hinta on markkinaennusteiden mukaan tulevaisuudessa selvästi alle 30 €/MWh tasolla (Nasdaq, TVKY). Oletamme laskelmassa kuitenkin olettaneet 30 €/MWh. markkinahinnan.
 • Tuulivoiman kilpailutettu syöttötariffitaso 65 €/MWh
  • "Me [tuulivoiman etujärjestössä] olemme laskeneet, että jos valtio nyt kilpailuttaisi uusiutuvan energian hankkeita, pystyisimme tekemään tuulisähköä 65 euron megawattituntihinnalla." (Talouselämä)
Aiheeseen liittyen:

sunnuntai 20. marraskuuta 2016

Hallitus valmistelee uutta tuulivoiman syöttötariffia

Suomen hallitus valmistelee uutta tuulivoiman syöttötariffia. Hallitus kutsuu uutta yritystukijärjestelmää teknologianeutraaliksi ja puhuu kilpailutuksesta. Käytännössä uudella tukijärjestelmällä kuitenkin tuetaan uusia tuulivoimaloita samalla tavalla kuin nykyisessä syöttötariffijärjestelmässä: tietty kiinteä tukimäärä tuotettua energiayksikköä kohden (€/MWh).

Ennen vaaleja sekä Keskusta, Kokoomus että erityisesti Perussuomalaiset vastustivat jyrkästi uusia tuulivoiman tukijärjestelmiä. Myös oppositiopuolueista SDP ja RKP nostivat tuulivoimatuet leikkauslistoilleen.

Linkkejä:
 • Perussuomalaisten leikkauslistalla tuulivoimatuet (Iltalehti)
 • SDP leikkauslistalla tuulivoimatuet (HS)
 • Kokoomus leikkauslistalla tuulivoimatuet (HS), (Iltasanomat)
 • Ben Zyskowicz leikkauslistalle tuulivoimatuet (BZ), (Rakennuslehti)
 • Keskustan leikkauslistalla tuulivoimatuet (Iltalehti)
 • RKP:n leikkauslistalle tuulivoimatuet (HS)