tiistai 26. tammikuuta 2016

Suomi täytti vuoden 2020 uusiutuvan energian EU tavoitteet

Suomi on täyttänyt EU tavoitteet uusiutuvan energian rakentamiseen liittyen etuajassa uutisoi Energiavirasto (Energiavirasto 26.1.2016): "Suomen vuodelle 2020 asetettu EU:n uusiutuvan energian direktiivin mukainen 38 prosentin tavoite ylitettiin vuonna 2014. Arvion mukaan viime vuonna oltiin jo lähellä 40 prosenttia, vaikka uusiutuvan energian tuotanto hieman vähenikin vuoteen 2014 verrattuna"

Suomessa tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä 38,7 prosenttia (124 terawattituntia) energian loppukulutuksesta vuonna 2014 (Energiavirasto 26.1.2016).

Tuulivoimalla tuotettiin vuonna 2014 Suomessa sähköä noin 1,1 TWh eli noin 0,3 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta Suomessa (Energiateollisuus). Tukea tuulisähkölle maksettiin 55,7 miljoonaa euroa vuonna 2014 (Energiaviraston tuotantotuki-järjestelmä).

Linkki tähän uutiseen: http://bit.ly/1Nxr3b0

sunnuntai 24. tammikuuta 2016

Biggest wind power company in Finland produces negative energy

The biggest wind power company in Finland is Tuuliwatti (Tuuliwatti). Tuuliwatti also receives the largest amount of subsidies of all companies in Finland. During winter time the electricity consumption in Finland is high as we need a lot of heating.

Currently Tuuliwatti is not producing any energy with its over 300 MW wind power capacity. In fact, Tuuliwatti is consuming over 2 MW of energy: Figure 1 and Figure 2.

Figure 1: Tuuliwatti Power production 25.1.2016 klo 07:57 (Tuuliwatti)

Figure 2: Tuuliwatti Power production 25.1.2016 klo 07:57 (Tuuliwatti)

Finland is a pretty large country almost the size of Germany. Even looking at country wide wind power production from national power grid statistics, wind power only produces around 2% of the installed over 1000 MW capacity: Figure 3.

Figure 3: Wind power electricity in Finland 23.1. - 25.1.2016 (Fingrid)

Link to this news: http://bit.ly/1QurYPL


Tuuliwatti pakkasella

Tuulivoimayhtiö Tuuliwatin tuotanto on tällä hetkellä negatiivinen peräti yli 2 MW: Kuva 1, Kuva 2 ja Kuva 3. Tämä tarkoittaa sitä, että Tuuliwatti on näin talvella sähkön kuluttaja tuottajan sijaan. Tilanne jatkui nollatuotantona koko päivän eikä tilanne muuttunut vaikka tuulisuus vaihteli päivän mittaan (Kuva 1 vs Kuva 3).

Kuva 1: Tuuliwatti Oy Sähköntuotanto 25.1.2016 klo 07:57 (Tuuliwatti)

Kuva 2: Tuuliwatti Oy Sähköntuotanto 25.1.2016 klo 07:57 (Tuuliwatti)


Kuva 3: Tuuliwatti Oy Sähköntuotanto 25.1.2016 klo 20:43 (Tuuliwatti)

Myös maanlaajuisesti tuulivoiman tuotanto on nyt ennätyshuono eli sähköä syntyy vai noin 2% asennetusta yli 1000 MW kapasiteetista: Kuva 4

Kuva 4: Tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä 23.1. - 25.1.2016 (Fingrid)

Linkki tähän uutiseen: http://bit.ly/1TjF5UV

lauantai 23. tammikuuta 2016

Tuuliwatille lähes 60 miljoonaa yritystukia vuonna 2015

Tuulivoimaloita Suomeen rakentanut Tuuliwatti Oy sai viime vuonna tuottamastaan sähköstä yhteiskunnan verotukia noin 58,4 miljoonaa euroa: Kuva 1.


Kuva 1: Tuuliwatin tuottama sähkö ja saadut tuet (Tuuliwatti) (Tuotantotuki)

Edellisenä vuonna 2014 Tuuliwatti sai Suomessa eniten yritystukia kaikista yrityksistä (Yleisradio MOT). Vuotta myöhemmin Tuuliwatti on yli kaksinkertaistanut yritystukensa: Kuva 2.


Kuva 2: Tuuliwatti yritystuet 2014 ja 2015

Suomessa käytettiin vuonna 2015 noin 82 500 000 MWh sähköä (Energiateollisuus) ja kaikkea energiaa kulutettiin noin 370 000 000 MWh (Tilastokeskus). Tuuliwatti tuotti vuonna 2015 yhteensä noin 0,95% Suomessa kulutetusta sähköstä ja 0,21% Suomessa kulutetusta energiasta: Kuva 3.

Kuva 3: Tuuliwatti Oy energiatuotannon osuus
Suomen sähkönkulutuksesta ja energiakulutuksesta

Hiljattain pakkasjaksolla Tuuliwatti Oy:n tuotanto meni nollan alapuolelle (Tuuliwatin minituotanto).

Linkki tähän uutiseen: http://bit.ly/1ZTGgiX

perjantai 22. tammikuuta 2016

Kiinan tuulivoimamarkkina kääntymässä laskuun

Kiinan tuulivoiman tukijärjestelmään tehtiin muutoksia vuoden 2016 alusta ja se aiheutti asennusbuumin vuodelle 2015 (IEEFA 20.1.2016). Vuonna 2016 Kiinan tuulivoimamarkkinan arvioidaan kääntyvän kymmenien prosenttien laskuun: 2015 asennettu 30 GW, ennuste vuodelle 2016 enää 24 GW.

Jyrkkä lasku investoinneissa on jo tapahtunut Euroopassa (Tuuli- ja aurinkoinvestoinnit syöksykierteessä Euroopassa).

Linkki tähän uutiseen: http://bit.ly/1nddyIc


Tuulivoima petti pohjoismaat

Tuulivoima petti eilen kaikki yhteispohjoismaisen sähkömarkkinan maat eli Tanskan, Ruotsin, Norjan, Suomen ja Viron. Maihin on asennettu yhteensä hieman alle 13 000 MW tuulivoimaa, mutta eilen 21.1.2016 klo 16 paukkupakkasilla kaikkien maiden yhteenlaskettu tuulivoiman tuotanto oli vain noin 1000 MW: Kuva 1.


Kuva 1: Tuulivoiman tuotanto 21.1.2016 klo 16 (www.elstatistik.se

Verrattaessa tuotantoa 21.1.2016 klo 16 asennettuun kapasiteettiin huomamme, että tuulivoima tuotti  yhteensä vain 8% asennetusta kapasiteetista: Kuva 2

Kuva 2: Tuulivoiman asennettu kapasiteetti ja tuotanto 21.1.2016 klo 16

Tarkasteltaessa pidempää kahden viikon aikajaksoa (Kuva 3) huomamme, että tuulivoiman tuotanto heittelee pahasti yhteenlaskettuna kaikkien maiden osalta ja tuotannossa on usein käyty noin 15% tuotannon tasolla.

Kuva 3: Tuulivoiman tuotanto 9.1. - 22.1.2016 klo 16 (www.elstatistik.se

Linkki tähän uutiseen: http://bit.ly/1S8SePB

torstai 21. tammikuuta 2016

Ikealle tukipuisto Suomeen

Suomen tuulivoiman tukijärjestelmä saa aikaan tragikoomisia tapahtumia. Verosuunnittelustaan tunnettu Ikea (Helsingin Sanomat 17.1.2015) tulee mukaan Suomen tuulivoiman anteliaille tuulivoimamarkkinoille (Helsingin Sanomat 21.1.2016).

Kyseessä on siis Kemin Ajoksen tuulivoima-alue, joka on vihitty käyttöön vuonna 2009 (Wikipedia:Innopower, Kuva 1) eli voimalat ovat vain reilun kuusi vuotta vanhoja. Nyt näin uudet voimalat puretaan, jotta uudet voimalat pääsevät valtion anteliaan syöttötariffijärjestelmän piiriin.

Kuva 1:  Kemin Ajos / Innopower (Wikipedia:Innopower)

Ikea saa Suomeen oman tukipuiston.

Linkki tähän uutiseen: http://bit.ly/1RB8kTr

keskiviikko 20. tammikuuta 2016

Tuuliwatin minituotanto

Suomen suurin syöttötariffialan yritys Tuuliwatti Oy ei tuota tällä hetkellä yhtään sähköä (Kuva 1). Yhteensä Tuuliwatti Oy:llä on asennettua kapasiteettia 306,9 MW. Jos ollaan tarkkoja ja lasketaan voimalaitosten tuotanto yhteen Kuvasta 1 niin huomamme, että tuotanto oli itse asiassa negatiivinen (Kuva 2). Näin kovilla pakkasilla Tuuliwatti ei siis tuottanut sähköä vaan kulutti sitä.

Kuva 1: Tuuliwatti Oy sähköntuotanto 21.1.2016 klo 10:18 (Tuuliwatti: tuotantotilastot)
Kuva 2: Tuuliwatti Oy sähköntuotanto 21.1.2016 klo 10:18 (Tuuliwatti: tuotantotilastot)

Tuotanto painui vähitellen nollaan. Vielä klo 09:54 voimalat tuottivat puoli promillea asennetusta kapasiteetista (Kuva 3).
Kuva 3: Tuuliwatti Oy sähköntuotanto 21.1.2016 klo 09:54 (Tuuliwatti: tuotantotilastot)

Aamulla tuuliwatti tuotti noin prosentin nimellistehostaan (Kuva 2):

Kuva 4: Tuuliwatti Oy sähköntuotanto 21.1.2016 klo 7:26 (Tuuliwatti: tuotantotilastot)

Linkki tähän uutiseen: http://bit.ly/1ZNTKN5

maanantai 18. tammikuuta 2016

Pakkanen kiristyy ja tuulivoima jähmettyy

Tänään 18.1.2016 Suomessa pakkanen jälleen kiristyy ja samalla tuulivoiman sähköntuotanto jähmettyy. Tuulivoima tuottaa tällä hetkellä vain noin 5% asennetusta tehosta: Kuva 1 ja Kuva 2:


Kuva 1: Tuulivoiman tuotanto 18.1.2016 (Foreca, Fingrid)

Kuva 2: Asennettu tuulivoimakapasiteetti ja sähköä tuottava

Linkki tähän uutiseen: http://bit.ly/1RvJKn0

lauantai 16. tammikuuta 2016

Tuuli- ja aurinkovoimainvestoinnit syöksykierteessä Euroopassa

Investoinnit tuulivoimaan ja aurinkosähköön ovat syöksykierteessä Euroopassa (Kuva 1, Kuva 2). Bloombergin mukaan tuulivoiman, aurinkoenergian ja muiden uusiutuvien energialähteiden investoinnit ovat romahtaneet lähes 60% muutaman vuoden takaisista huippuvuosista (Bloomberg)

Kuva 1: Uusiutuvien energialähteiden investoinnit Euroopassa 2004 - 2015 (Bloomberg)

Kuva 2: neljännesvuosittainen tilasto investointien kehityksestä (Linkki)

Linkki tähän juttuun: http://bit.ly/1J8z3Ef

sunnuntai 10. tammikuuta 2016

Tuulivoiman tuotanto ja sähkönkulutus 24.12.2015 - 10.1.2016

Aiemmassa kirjoituksessamme totesimme tuulivoiman tuotannon romahtaneen sekä heti joulun jälkeen (Joulun kulutus nousee ja tuulivoiman tuotanto romahtaa) että ennätyskulutuksen aikaan loppiaisen tietämillä (Tuulivoima pettää aina).

Kuvassa 1 on esitetty aikasarjana tuulivoiman tuotanto ja sähkönkulutus 24.12.2015 - 10.1.2016:

Kuva: Tuulivoiman tuotanto ja sähkönkulutus 24.12.2015 - 10.1.2016
(www.fingrid.fi) (tuulivoima) (kulutus)

Tällä aikajaksolla tuulivoiman tuotanto on lähes kääntäen verrannollinen kulutuksen kanssa: silloin kun sähköä tarvittaisiin, sitä ei synny. Toisaalta silloin kun kysyntää on vähän, tuulee paljon.


Tuulivoimayritykset: Mervento

Meiltä on kysytty miten paljon tuulivoimayritykset Suomessa työllistävät. Tässä kirjoituksessa käsitelty lyhyesti Mervento-nimisen yrityksen tilanne (www.mervento.com).

Mervento työllistää tällä hetkellä 16 henkilöä ja liikevaihto on ollut viime vuosina noin 200 000 euroa vuodessa ja tulos -1588,5% pakkasella (Asiakastieto: Mervento).

Kuva 1: Mervento henkilöstön kehitys (Asiakastieto: Mervento)

Mervento lupaili muutama vuosi takaperin kovia kasvulukemia Suomeen. Vuonna 2010 lupaillaan 500 - 600 miljoonan euron liikevaihtoa ja 250 ihmisen työllistämistä uudella tehtaalla (Vihreä lanka 7.9.2010). Samana vuonna Mervennon toimitusjohtaja valmisteli EPV:n kanssa tuulivoimapaikkaa Sundomista toukokuussa 2010 (Pohjalainen 5.8.2010). Voimalasuunnitelmista tehtiin valitus heinäkuussa 2010 (Yleisradio 20.7.2010)

Mervennon voimala vihittiin Vaasan Öjenissä maaliskuussa 2012 (Yleisradio 15.3.2012).

Vuotta myöhemmin uutisoitiin, että Merventon tuuliturbiinitehdasta saadaan vielä odottaa (Yleisradio 27.6.2013). Vuosi myöhemmin Yleisradio uutisoi, että Mervento alkaa olla konkurssikypsä (Yleisradio 15.9.2014). Konkurssia ei tullut vaan tuulivoimayhtiö Mervento puskee eteenpäin tappioista huolimatta (Pohjalainen 16.9.2014).

keskiviikko 6. tammikuuta 2016

Tuulivoima pettää aina

Suomessa on hyytävät pakkaset ja sähkönkulutuksessa tehdään uusia ennätyksiä. Tuulivoima on pettänyt suomalaiset ja tuottaa tärkeimmän kulutuspiikin aikaan alle kymmenesosan kapasiteetistaan:

Kuva: Tuulivoiman tuotanto ja sähkönkulutus (Fingrid)


Kuva: paukkupakkaset (Foreca)

Lisää tilastoja liittyen sähköntuotantoon osoitteesta http://elstatistik.se/ ja http://www.energinet.dk/

Linkki tähän uutiseen: http://bit.ly/1S3zy5e