torstai 23. marraskuuta 2017

TVKY lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle

Tuulivoima-kansalaisyhdistys on antanut lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle. Lausunto löytyy sekä kalvoina (PDF) että kirjoitettuna dokumenttina (PDF).


TVKY:n lausunnossa kiinnitetään huomio tuulivoimatukiin kokonaisuutena tällä hallituskaudella. Edellisen tukijärjestelmän leikkaus epäonnistui ja miljardien tuet ovat vielä maksamatta. Veronmaksajien kannalta kustannuksia voisi hallita kattohinnalla. Hallituksen esityksen mukaisena järjestelmästä saattaa aiheutua miljardin lisäkustannus veronmaksajille. Ehdotettu tuki ei ole teknologianeutraali vaan käytännössä uusi tuulivoiman syöttötariffi, jonka tuet valuvat ulkomaille.

Talousvaliokunnan keskustelussa erityisen kummallisena nähtiin vesivoiman rajaus pois uusiutuvien joukosta, sekä erilaiset rajoitteet biopohjaisten polttoaineiden tuille. Valmiiksi rakennettua laitos-, sähköverkko- ja muuta infraa ei saa tuettavien hankkeiden joukkoon tarjota. Toisaalta TEM:in mukaan vesivoima ei tarvitse tukea mutta tätä ei ole hallituksen esityksessä perusteltu.