torstai 15. syyskuuta 2016

Professori kerää vinkkejä korruptiosta

Professori Ari Salminen kerää vinkkejä suomalaiseen piilokorruptioon liittyen
(Yleisradio).

Ovatko tuulivoimahankkeet edenneet kummallisesti? Lähetä vinkkisi Salmiselle tällä lomakkeella.

Kuva: Ari Salminen (Yleisradio)

  • "Piilokorruptiolle on lisäksi tyypillistä, että suositaan pieniä piirejä ja suljettuja verkostoja. Yhteisiä varoja, etuja ja valtaa jaetaan arveluttavin perustein omille jäsenille, viitoittaa Salminen." (Yleisradio)
  • "Salmisen mukaan kaikenlaiset vapaamuotoiset kertomukset kansalaisilta ovat erittäin tervetulleita. Kertomuksen pituudella ei ole väliä ja sen voi lähettää nimettömänä. Vastauksia käytetään vain tutkimukseen." (Yleisradio)
Keräsimme muutaman vinkin joilla piilokorruption tuulivoimahankkeessa voi tunnistaa:
  • Onko päätöksentekijöillä kytköksiä edunsaajiin? Onko kytkökset kerrottu avoimesti? (maanomistajan vuokratulot, maansiirto- tai sorayritykset, catering- tai majoitusyrittäjät)
  • Onko hankkeesta hankala saada avointa tietoa? (FTI Consulting)
  • Perustuuko hankkeen valmistelu liikaa yritykseltä saatuihin tietoihin? (FTI Consulting)
  • Ajaako hanketta välimies, joka myy hankkeen eteenpäin kun luvat on saatu? (World Bank)
  • Onko tuulivoimayritys palkannut paikallisia konsultteja tai apulaisia ennen rakennusluvan saamista? (World Bank)

Lukemista:
  • World Bank: Most Common Red Flags of Fraud and Corruption in Procurement (Linkki)
  • FTI Consulting: Early Warning Signs of Corruption (Linkki)

Megatuuli Megasekoilee

Megatuuli Oy:n Seppo Savolainen on möhlinyt oikein kunnolla. Savolainen levitteli lehdistöön tuulivoimaan liittyviä laskelmiaan, jotka eivät kestä päivänvaloa (Taloussanomat). Sanotaan, että kun savolainen puhuu, vastuu siirtyy kuulijalle. Näin se näyttää olevan myös Savolaisen kohdalla.

Kuva: Seppo Savolainen - Megatuuli

Laskelmassaan Seppo Savolainen väittää, että tuulivoiman syöttötariffi on säästänyt sähkönkuluttajalta kaksi miljardia euroa vuodessa. Savolainen on laskelmissaan olettanut, että sähkön hinta ilman Suomessa tuotettua tuulivoimaa olisi 65 €/MWh. Sellaiseen lukuun ei Savolaisen lisäksi Suomessa taida uskoa kukaan.

Nordpool pörssisähkön keskiarvo viimeisen 10 vuoden ajalta on alle 38 €/MWh (Riku Merikoski). Viime vuonna Suomen tuulivoima tuotti maamme energiatarpeesta 0,5% noin 143 miljoonan euron kustannuksella (TVKY).

Savolainen myös sotkee pahemman kerran tuulivoimaurakan hetkellisen työllistävän vaikutuksen jopa 2030-luvulle jatkuviin juokseviin syöttötariffitukiin. Realistisen kuvan työllistävästä vaikutuksesta saa soittamalla esimerkiksi Ilmajoen kuntaan tai lukemalla Yleisradion jutun aiheesta (Yleisradio).

Kuva: Suomalaisten osuus tuulivoimahankkeessa: betonikakku metsään

Suomen tuulivoimahankkeissa kotimaisuusaste on noin 20% (TVKY). Arvoketjussa olemme alimmassa mahdollisessa kohdassa eli tilaamme voimalan avaimet käteen periaatteella ulkomailta. Suomalaisten osuudeksi jää lähinnä luonnon myllääminen kaivinkoneilla ja rekoilla (Valokuvia).

maanantai 12. syyskuuta 2016

Uusi kyselytutkimus tuulivoimamelusta

Terveyden ja hyvinvoinninlaiyos (THL) on julkaissut kyselytutkimuksen tuloksia tuulivoimamelusta otsikolla: "Meluhaittojen kokeminen ja oireilu yhdeksällä tuulivoima-alueella Suomessa" (Linkki).

Tutkimuksessa tuulivoima-alueet jaettiin kahteen ryhmään. Huonommin pärjänneet voimala-alueet häiritsevät tutkimuksen mukaan sisällä asunnossa ikkunoiden ollessa kiinni 35% asukkaista, unihäiriöitä on 22% asukkaista ja ulkona melu häiritsee 49% asukkaista.

Tutkimuksessa on myös pyydetty asukkaita kertomaan tuulivoimaan liitetyistä terveysoireista. Valitettavasti tutkimuksesta puuttuu kontrolliryhmä, jota vasten tuloksia voisi tarkastella.


sunnuntai 4. syyskuuta 2016

Kuvia Kalajoelta

Kalajoen hiekkasärkät ovat olleet suosittu lomakohde Suomessa. Viimeisen vuoden aikana maisemat ovat Kalajoella muuttuneet (Kuva 1, Kuva 2).

Kuva 1: Kalajoen hiekkasärkät (Kuvaaja: E.S.)
Kuva 2: Kalajoen hiekkasärkät (Kuvaaja: E.S.)

Kalajoen tuulivoimalat ovat tappaneet vuoden aikana ainakin kaksi merikotkaa (TVKY).

Lisää valokuvia ja videoita Suomeen rakennetuista tuulivoimaloista (TVKY).

torstai 1. syyskuuta 2016

Tuulivoimala tappoi taas merikotkan

Tuulivoimala tappoi taas merikotkan Suomessa (Kalajokiseutu).
Kuva: Tuulivoimalan tappama merikotka (Kalajokiseutu)

Tuulivoimalat ovat tappaneet Suomessa useita merikotkia viime vuosina (TVKY).