tiistai 19. huhtikuuta 2016

Tuulivoimahankkeen kotimaisuusaste noin 20 prosenttia

Raskaasti verovaroista tuettujen tuulivoimainvestointien kotimaisuusaste on puhututtanut. Tuulivoimahankkeiden kotimaisuusastetta on selvittänyt Prizztech käydessään läpi Torkkolan, Mustavan, Kirkkokallion ja Peittoon hankkeet (Prizztech: Maatuulivoimarakentamisen liiketoimintamahdollisuudet). Kotimaisuusaste on selvityksen mukaan noin 20% (sivu 10).Esimerkkitapauksessa Tuuliwatin Peittoon investointi oli 75 miljoonaa € ja kotimaisen investoinnin osa 15 miljoonaa € (Empower, sivu 19). Nimellistehoa kohden investoinnin arvo on 1,39 miljoonaa € / MW (75 milj€/54 MW).

Taaleritehtaan Taamir Fareedin mukaan syöttötariffin piiriin tulevien tuulivoimaloiden kokonaisinvestointi on noin 5 miljardia € (Kauppalehti 15.5.2015): "Kokonaisinvestointi on viisi miljardia euroa"

Jos kotimaisuusaste on 20% niin viiden miljardin investoinnista neljä miljardia lähetetään ulkomaille.