torstai 15. syyskuuta 2016

Professori kerää vinkkejä korruptiosta

Professori Ari Salminen kerää vinkkejä suomalaiseen piilokorruptioon liittyen
(Yleisradio).

Ovatko tuulivoimahankkeet edenneet kummallisesti? Lähetä vinkkisi Salmiselle tällä lomakkeella.

Kuva: Ari Salminen (Yleisradio)

  • "Piilokorruptiolle on lisäksi tyypillistä, että suositaan pieniä piirejä ja suljettuja verkostoja. Yhteisiä varoja, etuja ja valtaa jaetaan arveluttavin perustein omille jäsenille, viitoittaa Salminen." (Yleisradio)
  • "Salmisen mukaan kaikenlaiset vapaamuotoiset kertomukset kansalaisilta ovat erittäin tervetulleita. Kertomuksen pituudella ei ole väliä ja sen voi lähettää nimettömänä. Vastauksia käytetään vain tutkimukseen." (Yleisradio)
Keräsimme muutaman vinkin joilla piilokorruption tuulivoimahankkeessa voi tunnistaa:
  • Onko päätöksentekijöillä kytköksiä edunsaajiin? Onko kytkökset kerrottu avoimesti? (maanomistajan vuokratulot, maansiirto- tai sorayritykset, catering- tai majoitusyrittäjät)
  • Onko hankkeesta hankala saada avointa tietoa? (FTI Consulting)
  • Perustuuko hankkeen valmistelu liikaa yritykseltä saatuihin tietoihin? (FTI Consulting)
  • Ajaako hanketta välimies, joka myy hankkeen eteenpäin kun luvat on saatu? (World Bank)
  • Onko tuulivoimayritys palkannut paikallisia konsultteja tai apulaisia ennen rakennusluvan saamista? (World Bank)

Lukemista:
  • World Bank: Most Common Red Flags of Fraud and Corruption in Procurement (Linkki)
  • FTI Consulting: Early Warning Signs of Corruption (Linkki)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti